Voittaminen kulkee luottamuksen kanssa käsikädessä. Jos halutaan menestyä, pitää urheilijan ja valmentajan välille syntyä vahva luottamussuhde.

Samoin joukkuelajeissa, jos joukkue ei luota valmentajaansa – jos on pienikin epäilys valmentajan kyvyistä – on epätodennäköistä saavuttaa menestystä.

Miten sitten saamme luotua tällaisen suhteen valmennettaviin, miten saamme joukkueen yhtenäiseksi, luottamaan ja mikä tärkeintä uskomaan omaan tekemiseen ja valmennukseen?

Minä luotan minuun tapaani toimia, luottamus omaan tekemiseen, on yksi tärkeimmistä asioista, kun tavoitellaan menestystä. Sillä jos sinä et luota itseesi, se näkyy ja silloin sinuun ei luota kukaan muukaan.

Välitä

Kun me valmennamme urheilijaa ei riitä, että meitä kiinnostaa vain miten hän suorittaa lajissaan tai missä vaiheessa kehityskäyrä on. Hän on ihminen, hän on jotain myös salin, radan tai hallin ulkopuolella. Treenivarusteiden alla on ajatteleva, tunteva, itsensä likoon laittava ihminen. Kyllä, urheilija on ihminen, josta pitää välittää – myös meidän valmentajien tulee niin tehdä.

Meidän tulee olla tietoisia urheilijoidemme taustoista, ympäristöstä missä he elävät urheilun ulkopuolella

Se antaa meille työkalut siihen mitä me voimme heiltä vaatia ja kuinka hyvin me osaamme ymmärtää heitä, koska urheilijaa ei kehitä, jos vaadimme heiltä jotain mihin heillä ei ole juuri sillä hetkellä voimavaroja. Mikä on “liikaa vaadittu”, riippuu täysin kokonaistilanteesta.

Huoli läheisestä, talousmurheet, parisuhdeongelmat tai muut normaaliin elämään liittyvät asiat ovat keskittymistä haittaavia tekijöitä, joista harjoitusten taso kärsii. Tällöin urheilija tarvitsee empatiaa – ymmärrystä – ja se on hyvä sanoa hänelle ääneen jotta urheilija huomaa, että valmentaja välittää siitä miltä hänestä tuntuu.

Kun urheilija tietää, että sinä tiedät hänen ongelmastaan, hänen on helpompi keskittyä harjoitteluun tai kilpailutilanteeseen ja hän tekee kaikkensa onnistuakseen.

Välitä myös itsestäsi

Valmentajan on hyvin tärkeää tuntea itsensä hyvin, ymmärtää omaa käyttäytymistään, koska silloin meidän on helpompi ymmärtää muita. Siksi meidän valmentajien tulee säännöllisesti analysoida omaa ajatteluamme.

Onko meillä joitain uskomuksia mitkä ohjaavat meidän toimintaa? Olemmeko jo etukäteen, päättäneet miten toimimme jossain tilanteessa sen enempää miettimättä? Miksi joku urheilija joukkueessa ärsyttää minua?

Valmennuksessa tulee vastaan monia asioita, joihin löytyy selitys meidän ajattelutavastamme.

Syytämme kovin helposti muita, ulkopuolisia asioita, kun vastaan tulee ongelmia. Meidän ajatusmallit muodostuvat menneisyydessä koettujen asioiden pohjalta ja varsinkin negatiivisesti koetut asiat jäävät vahvasti meidän mieleen ja niistä rakentuu hyvin usein esteitä meidän toiminnan tielle.

Nämä asiat on hyvä ymmärtää ja siksi pitää opetella miettimään ensin, että miksi minä ajattelen näin – miksi tämä tunne tulee tässä tilanteessa.

Välitä siis siitä mitä valmennettaville kuuluu, pysy perillä heidän tunnetiloistaan jotta osaat ohjata heitä oikein.

Kun välität myös itsestäsi, voit paremmin arvioida omaa toimintaasi ja osaat olla parempi valmentaja, ja ehkä myös “parempi” ihminen.

Autamme sinua valmentamaan asiakastasi

Muutosvalmentaja -koulutus - ilmoittaudu nyt!

Jokaisella urheilijalla ”vakavuusasteesta” riippumatta pitäisi olla käytössä työkaluja joilla saadaan henkinen kapasiteetti käyttöön.

Mielenmuutos alkaa täältä

kirjoittaja Sami Yläkangas

on MakiaMentalin urheilu- ja psyykkisen valmennuksen vastaava, Lue muita Samin artikkeleita

Share This